İdari Personel

aysun.sen@boun.edu.tr

+90 212 359 4513
Burs Ofisi Koordinatörü

guhan.kavak@boun.edu.tr

+90 212 359 7355
BÜVAK Başarı, Gereksinim ve Nakdi Burslar Danışmanı

special-finaid@boun.edu.tr

+90 212 359 7238
Vakıf Bursları ve Yaz Okulu Bursu Danışmanı