Duyurular

13 Eylül, 2022

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI BURSU

 

Türkiye Milli Kültür Vakfı, Sosyal Bilimler ağırlıklı yüksek lisans ve doktora öğrencilerine karşılıksız burs vermektedir.

Vakfımız 2021-2022 öğretim yılında lisans, tezli yüksek lisans ve doktora programlarında okuyan öğrencilerin burs başvurularını kabul edecektir.

Burs başvuruları 16 Eylül 2022- 27 Eylül 2022 tarihleri arasında https://www.tmkv.org.tr/TMKVBurslari/BursTekniksartnamesi adresinde ilan edilen şekilde kabul edilecektir.

 

12 Eylül, 2022

Rönesans Eğitim Vakfı Burs Başvurusu

Burs başvurusu için son gün 30 Eylül!

Başvurular tüm lisans öğrencilerine açık; online başvuru adresi http://basvuru.revakademi.org/ ‘dur.

Detaylı bilgiye www.rev.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

9 Eylül, 2022

ABDİ İBRAHİM VAKFI BURS BAŞVURUSU HAKKINDA

Lisans Burs Programı

 

Aşağıda belirtilen okullarda, “Moleküler Biyoloji ve Genetik”, “Biyotip ve Genom” bölümlerinde ikinci sınıfta lisans eğitimine başlayacak olan; birinci sınıf not ortalaması 4 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 3.0, 100 üzerinden yapılan değerlendirmede ise en az 75 olup ikinci sınıfa geçiş hakkı kazanan, başarılı, maddi desteğe ihtiyacı olan ve AİV burs yönetmeliğinde belirtilen koşulları sağlayan 15 öğrenci burs programından faydalanabilecektir.

 

 Boğaziçi Üniversitesi

 Dokuz Eylül Üniversitesi

 Hacettepe Üniversitesi

 İstanbul Üniversitesi

 İstanbul Teknik Üniversitesi

 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

 Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

Yüksek Lisans Burs Programı

 

Aşağıda belirtilen okul ve tezli yüksek lisans programlarında, eğitim ya da tez aşamasındaki; not ortalaması 4 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 3.0, 100 üzerinden yapılan değerlendirmede ise en az 75 olan, maddi desteğe ihtiyacı olan, AİV burs yönetmeliğinde belirlenen koşulları sağlayan 5 öğrenci, burs programından faydalanabilecektir.

 

 

Ankara Üniversitesi

 Temel Biyoteknoloji

Boğaziçi Üniversitesi

 Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tezli)

Dokuz Eylül Üniversitesi

 Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji (Tezli)

Dokuz Eylül Üniversitesi

 İzmir Uluslararası Biyotip ve Genom Entütüsü, Biyotip ve Genom Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Hacettepe Üniversitesi

 Biyoteknoloji (Tezli)

İstanbul Üniversitesi

 Biyoteknoloji (Tezli)

İstanbul Teknik Üniversitesi

 Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyoteknoloji (Tezli)

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

 Endüstriyel Biyoteknoloji (Tezli)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji (Tezli)

 

Doktora Burs Programı

Aşağıda belirtilen okul ve bölümlerde doktora eğitimi almakta olan, eğitim ya da tez aşamasında, not ortalaması 4 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 3.0, 100 üzerinden yapılan değerlendirmede ise en az 75 olan maddi desteğe ihtiyacı olan, AİV burs yönetmeliğinde belirlenen koşulları sağlayan 5 öğrenci, burs programından faydalanabilecektir.

 

Ankara Üniversitesi

 Biyoteknoloji Enstitüsü Biyoteknoloji

Boğaziçi Üniversitesi

 Moleküler Biyoloji ve Genetik

Dokuz Eylül Üniversitesi

 Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji

Dokuz Eylül Üniversitesi

 İzmir Uluslararası Biyotip ve Genom Enstitüsü Biyotip ve Genom Doktora Programı

Hacettepe Üniversitesi

 Biyoteknoloji

İstanbul Üniversitesi

 Biyoteknoloji

İstanbul Teknik Üniversitesi

 Moleküler Biyoloji- Genetik ve Biyoteknoloji

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

 Endüstriyel Biyoteknoloji

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Burs tutarı:

 

Lisans bursu aylık tutar 2500 TL

Yüksek lisans bursu aylık tutar 3500 TL

Doktora bursu aylık tutar 5000TL

 

Notlar:

 

  • Başvurularda, akademik başarı ve öğrencinin gelir durumu dikkate alınarak sıralama yapılır.

 

  • AİV lisans bursları, açık öğretimi, ikinci öğretimi, Uzatma ve afla gelen öğrenciler ile lisansüstü eğitimini tamamlamadan doktoraya başlayan adayları kapsamamaktadır.

 

  • Farklı bir burs programına dahil olmak veya çalışıyor durumda olmak burs başvurusuna engel teşkil etmemektedir.

 

  • Burs sonuçları 14 Kasım Pazartesi günü e-mail aracılığıyla açıklanacaktır.

 

 

 

25 Ağustos, 2022

Sayfalar