Boğaziçi Üniversitesi Kaynaklı Burslar

Başarı Bursları

Her yıl üniversiteye giriş sınavında yerleştirme puanına bağlı olarak Türkiye sıralamasında ilk 100'e giren öğrenciler üniversitenin başarı burslarını almaya hak kazanır. Bu burslar tüm puan türlerinde ilk 100'e giren bütün öğrencilere değil, puan türü ve başarı sıralamasına göre her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kriterler ve kapsam dâhilinde bursu almaya uygun olan öğrencilere kademeli olarak verilir. Öğrenciler burs devam koşullarını sağladıkları takdirde bursları devam eder. Başarı Bursu kaynakları: *BÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS): Başarı burslularına ayrılan BÜ yurtlarında burslu kalma, SİNEBU sinema salonundan yararlanma hakkı SKS bütçesinden karşılanır. *Sosyal Tesis İşletmeleri Müdürlüğü (STİ): Açık ve kapalı havuz ile spor tesislerinden yararlanma hakkı ve STİ’ye bağlı yurtlarda burslu kalma hakkı STİ bütçesinden karşılanır.

Nakdi, yemek ve kitap bursları BÜVAK ve BUVAKIF tarafından karşılanır.

Burs verilmesi, burs devam koşulları ve burs kesilmesi durumu ile ilgili Boğaziçi Üniversitesi Burs Yönergesini okumak ve bilmek öğrencilerin sorumluluğundadır. 

 

Gereksinim Bursları

Nakdi Burs

Maddi imkânları kısıtlı öğrencilere BÜVAK ve BUVAKIF tarafından verilen nakdi burslardır. Her akademik yılın başında Burs Ofisi tarafından açılan başvuru sonunda, gereksinimli öğrencilere verilir. Akademik yıl içinde 9 ay boyunca (Ekim-Haziran) verilir ve öğrenciler burs devam koşullarını sağladıkça devam eder.

Yurt Bursu

Kontenjan dâhilinde, dayalı, üniversite yurtlarında ücretsiz kalma hakkıdır. Gereksinime dayalı yurt bursu, maddi gereksinimi olan ve BÜ yurtları kabul koşullarına uyan lisans öğrencilerine BÜ yurtlarında burslu olarak kalmak üzere başvuruda bulunmaları sonucunda verilen burstur. Bir akademik yıl içinde Yurtlar Müdürlüğü'nün ücret aldığı 9 ay boyunca (Eylül-Mayıs) geçerlidir. SKS ve STİ bütçesinden ayni olarak karşılanır. 

Yemek Bursu

Üniversite yemekhanesinde ücretsiz yemek yeme hakkıdır. Akademik yıl boyunca (Ekim-Haziran) öğrencilerin hesabına yatırılır.

Kitap Bursu

Yılda iki kere (güz ve bahar dönemi başında)  öğrencilerin hesabına yatırılır.

Burs verilmesi, burs devam koşulları ve burs kesilmesi durumu ile ilgili Boğaziçi Üniversitesi Burs Yönergesini okumak ve bilmek öğrencilerin sorumluluğundadır. 

Yaz Okulu Bursu

Yaz Dönemi’nde, bursa başvuran öğrencilere aldıkları en yüksek kredili tek dersin ücreti karşılığı olarak verilen burstur. Burs başvuru tarihleri Burs Ofisi web sitesinde ilan edilir. Başvuru, ilan edilen tarihlerde online olarak yapılır. 

 

Burs Tanıtım Sunumu

Burs Broşürü