Genel Bilgi

Boğaziçi Üniversitesi, öğrencilerinin olanaksızlıklar nedeniyle zor durumda kalmasını engellemek ve aynı zamanda başarılarını ödüllendirmek amacıyla burs olanakları sunmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi’nde okuyan Lisans öğrencilerine Başarı ve Gereksinim kriterlerine dayalı burslar verilmektedir.

Başarı Bursları, üniversiteye giriş başarısına dayalı burslardır. Bu bursların türleri ve kriterleri her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Gereksinim Bursları, ekonomik gereksinime dayalı burslardır. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri gereksinimlerine göre Nakdi, Kitap, Yemek ve Yurt Burslarından yararlanabilir ve bu burslardan bir veya birkaçını aynı anda alabilirler. Nakdi Burslar; BÜVAK, BUVAKIF ile diğer vakıf, kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanmaktadır. Bir öğrenciye gereksinimine göre birden fazla ayni burs bağlanabilir ancak birden fazla nakdi burs verilemez. Dil Hazırlık Okulu’nu bir yılda başarıyla tamamlamak önkoşuldur. Gereksinim Bursları Ekim-Haziran aylarında 9 ay süreyle verilir. Engelli öğrenciler bursa başvurduklarında öncelikleri vardır.

Boğaziçi Üniversitesi burslarına başvuru süreci her akademik yılın başında derslerin başladığı tarihten önce başlar. Başvurular, Burs Ofisi web sitesinde duyurulur. Öğrenciler, mevcut burslar ve başvuru süreciyle ilgili Burs Ofisi web sitesini takip etmelidir.