Doktora Bursları

BÜVAK DOKTORA BURSU

Akademik Kurul Başkanı her yıl Ekim ayı başında Fakülte Dekanlıkları ve Enstitü Müdürlüklerine doktora burs başvuruları için çağrı yazısı gönderir. Ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi’nin Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı duyuru amaçlı bir elektronik posta ile öğretim üyelerini başvuru çağrısını iletebilir. Bursla ilgili her türlü bilgi Vakıf tarafından Burs Ofisi panolarında ve www.buvak.org.tr adresli web sitesinde ayrıca duyurulacaktır.

BÜVAK DOKTORA BURSU YÖNETMELİĞİ

100 / 2000 YÖK DOKTORA BURSU

Yükseköğretim Kurulu tarafından ülkemizin öncelikli alanlarında doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere Devlet yükseköğretim kurumlarındaki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemektir. Yükseköğretim kurumları, YÖK Yürütme Kurulunca belirlenen öncelikli alt alanlardan, eğitim vermek istedikleri mevcut doktora programlarını ve bu programlardaki öğretim üyesi sayılarını, eğitim öğretim ve araştırma altyapılarını, halen doktora eğitimine devam eden öğrenci sayıları ile bu program kapsamında yetiştirmeyi planladıkları öğrenci sayılarını ve doktora kabul şartlarını YÖK’e bildirir. Yükseköğretim kurumlarından alınan başvuru talepleri YÖK Yürütme Kurulunca değerlendirilir; bu program kapsamında kabul edilen yükseköğretim kurumları, öncelikli alt alanları ve doktora öğrenci sayıları belirlenir ve ilan edilir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TARAFINDAN DOKTORA PROGRAMLARINA KAYITLI ÖĞRENCİLERE VERİLECEK BURSLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylar bilgi için: https://yuzikibinbursu.yok.gov.tr/