Kişi, Vakıf, Kurum ve Kuruluş Bursları

B.Ü. öğrencilerine belli başarı ve/veya gereksinim kriterleri ve kontenjanlar dâhilinde burs veren vakıf, ticaret odası, dernek, vs kurumların burslarıdır. BU kurumlardan bazıları öğrencilerin kendilerine doğrudan başvuru yapmasını talep eder. Diğer bazı kurumlar da Burs Ofisi aracılığıyla aday öğrenci kabul eder ve burs alacak öğrencileri bu adaylar arasından seçer.

Kurumlardan gelen burs duyuruları hem kurumların kendi web sitelerinden hem de Burs Ofisi web sitesinden takip edilmelidir. Burs Ofisi aracılığı ile başvurulacak kurumların bursları için Burs Ofisi’nin açtığı burs başvurusunu gerçekleştirmek ön koşuldur. Burs Ofisi duyuruları takip edilmeli; Burs Ofisi'nin ve söz konusu kurumların web sitelerinde ilan edilen koşullar yerine getirilmeli; kurumlar tarafından Burs Ofisi'ne verilen belgeler dışında belge isteniyorsa, bunlar da hazırlanmalıdır. 

Burs Ofisi tarafından “B.Ü. Burs Ofisi Aracılığıyla Burs Veren Vakıflar” başlığı altında duyurulan vakıf burslarına başvurmak için, öncelikle B.Ü. Burs Ofisi’nin akademik yılın başında açtığı “Gereksinim Bursu Başvurusu”nu Burs Ofisi'nin duyurduğu tarihler arasında yapılması gerekir. Online başvuru ve belge tesliminden sonra mülakata katılacak öğrenciler seçilir. Fakültelerden gönüllü öğretim üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen mülakat sonrasında, Burs Ofisi tarafından nakdi burs almaya uygun aday öğrenciler belirlenir ve bu öğrenciler kurumlara yönlendirilir. Öğrenciler burs devam koşullarını sağladığı sürece bursları devam eder.