Genel Bilgi

Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitim gören Master öğrencilerine, sınırlı sayıda nakdi burs ve kontenjan dahilinde bir akademik yıl için geçerli yurt bursu sağlanmaktadır. Bu burslara başvurmak için Burs Ofisi web sitesi duyurularını takip etmek gereklidir. Nakdi burslar BÜVAK, BUVAKIF ve diğer vakıf, kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanır. Yurt bursu ise Boğaziçi Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı Sosyal Tesisler İşletmesi Müdürlüğü bütçesinden karşılanır.