Duyurular

19 Ekim, 2021

Jean Monnet Burs Programı 2022-2023 Akademik Yılı Başvuruları Başladı!

Jean Monnet Burs Programının 2022-2023 akademik yılına ilişkin başvurular 24 Eylül 2021 tarihinde başlamıştır. Başvurular 29 Kasım 2021 tarihinde sona erecektir.

Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

2022-2023 akademik yılında yaklaşık 160 kişiye burs verilmesi planlanmaktadır. AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen herkese açık olan Jean Monnet Burs Programına;

 • kamu çalışanları (kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar, yerel yönetimler, kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dâhil)
 • özel sektör çalışanları (sivil toplum kuruluşlarında, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar dâhil)
 • üniversitelerin akademik veya idari personeli
 • üniversitelerin lisans düzeyinde son sınıf veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri

başvuruda bulunabilir.

Başvuru şartları, sektörlere göre sunulması gereken destekleyici belgeler ve Burs Programına ilişkin bilgi için lütfen Duyuru Metni’ni okuyunuz.

Başvurular kapalı zarf içerisinde posta veya kargo yoluyla veya elden, 29 Kasım 2021 saat 17:00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin aşağıdaki adresine ulaştırılmalıdır:

Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)
Hazine ve Maliye Bakanlığı Kampüsü E Blok
İnönü Bulvarı No:36
06510 Emek - Ankara / Türkiye

Detaylar için aşağıdaki belgeleri inceleyiniz. Duyuru metninde belirtilen hususlara ilişkin bilgi talepleri jm2022-2023@jeanmonnet.org.tr adresi üzerinden iletilebilir.

Duyuru ve Başvuru Belgeleri

8 Ekim, 2021

Sevgili Öğrenciler,

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ)  Yüksek lisans öğrencilerinin aldığı üniversite içi veya dışı kaynaklı nakdi burslar, BÜ Burs Ofisi Koordinatörlüğü aracılığıyla verilir. BÜ tarafından verilen burslar  Nakdi Gereksinim ve Yurt burslarıdır.

2021- 2022 Eğitim Öğretim yılı kapsamında "Gereksinim Burs Başvuruları "11 Eylül  2021  –  15 Ekim 2021"  tarihleri arasında online alınacaktır.

GEREKSİNİM BURSLARINA BAŞVURURKEN DİKKAT ETMENİZ

GEREKENLER BAŞVURU SÜRECİ

1. Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sistemi'ne (BUIS) giriş sağlayın. Online Burs Başvuru Formu’nu doldurup kaydettikten sonra "Belge Yükleme" adımına geçeceksiniz.

2. Belge Yükleme aşamasında gerekli tüm belgeleri yüklemeyen öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınamayacaktır. Lütfen, belgeleri tam olarak tarif edilen şekilde hazırlayın. Evli öğrenciler, kendi belgeleriyle birlikte, anne-babaya ait olanlar yerine eşe ait olanları yüklemelidir.

3. Başvuruyu tamamlayan öğrenciler arasından mülakata girecek olanlar seçilecek, öğrencilere bilgi maili gönderilecektir.

4. Mülakatlar Zoom’da yapılacaktır. Mülakatlardan sonra; durumunuz burs almaya uygun bulunursa, gereksinim ve diğer kriterlere göre sınırlı sayıdaki nakdi vakıf burslarından birine veya “Yüksek Lisans Yurt Bursu”na yönlendirilebilirsiniz.

 

GEREKSİNİM BURSLARINA BAŞVURU İÇİN SİSTEME ONLINE OLARAK

YÜKLENECEK BELGELER

(Belgelerin tarihi, belge yükleme tarihinden en fazla 1 ay önceye ait olmalıdır.)

1. T.C. Kimlik Belgesi önlü arkalı görüntüsü.

2. Vesikalık fotoğraf.

3. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

4. Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi

5. Tapu Kayıt Belgesi ÖĞRENCİ, ANNE-BABA/EŞ İÇİN

6. Vergi Mükellefiyeti Belgesi ÖĞRENCİ, ANNE-BABA/EŞ İÇİN

7. Tescilli Araç Kaydı Belgesi ÖĞRENCİ, ANNE-BABA/EŞ İÇİN

8. Kirada oturanlar için Kira Kontratı veya Banka Dekontu.

9. Adli Sicil Kaydı SADECE ÖĞRENCİ İÇİN

10. Öğrencinin rapora bağlı engel durumu varsa belgesi.

11. Anne veya babası resmi görevde iken sakat kalan, şehit olan ve 2828 sayılı kanunun hükmüne göre devlet himayesinde veya koruyucu aile himayesinde olanların belgesi.

14. Gelir Beyanı ile ilgili olarak:

_Çalışan ÖĞRENCİ, ANNE-BABA/EŞ İÇİN işyerinden onaylı (kaşe ve imzalı) maaş bordrosu,

_ÖĞRENCİ, ANNE-BABA/EŞ gelir vergisine tabi ise, Vergi Levhası’nın fotokopisi,

_ ÖĞRENCİ, ANNE-BABA/EŞ işyeri ortağı veya sahibi ise, muhasebe uzmanı tarafından hazırlanan ve imza yetkilisi tarafından onaylanan 2020'e ait yıllık kârı gösteren belge ile işyerine ait imza sirküleri,

Burs Ofisi Koordinatörlüğü

29 Eylül, 2021

YAŞAR EĞİTİM KÜLTÜR VAKFI

KARŞILIKSIZ BURS

 

29 Eylül, 2021

BOĞAZİÇİ YÖNETİCİLER VAKFI

Boğaziçi Yöneticiler Vakfı, dünya yolculuğunda sahip oldukları zenginlikleri en yakın çevresinden başlayarak tüm insanlıkla paylaşmaya gönüllü bir grup Boğaziçi Üniversitesi mezunu tarafından 6 Eylül 1996’da kurulmuştur.

Gayemiz

Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve mezunlarının öncülüğünde, mensuplarını
gönüllülük ve medeniyet bilinci temelinde buluşturarak; onların önderlik ve
yöneticilik yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

İlke ve Değerlerimiz

 • Gönüllülük, fedakârlık, diğer gamlık ve dayanışma temelinde vakıf insanı olarak davranırız.
 • İstişareyi önemseriz.
 • Gönüllü profesyonelliği benimseriz.
 • Kucaklayıcı davranırız.
 • Liyakati önemseriz.
 • Vakıf yönetiminde yenilenme ve nesiller arası temsili önemseriz.
 • Uzun vadeli ve evrensel düşünürüz.
 • Mesleki, kişisel ve manevi gelişimi destekleriz.
 • Eleştiriye açığız.
 • Gönüllü kuruluşlarla işbirliğine açığız.
 • Topluma, tarihe ve doğaya karşı sorumlu ve duyarlı davranırız.
 • Vakfımızı, kişi ve grup çıkarlarının önünde tutarız.

Stratejilerimiz

 • Kurumsal yapı ve yönetimin güçlendirilmesi
 • Sürdürülebilir mali kaynakların oluşturulması
 • Kurumsal ilişki ve tanıtım etkinliklerinin artırılması
 • Mensuplar arasında iletişim ve ilişkinin geliştirilmesi
 • Mesleki ve sosyal dayanışmanın geliştirilmesi
 • Fiziksel mekânların geliştirilmesi
 • Yönetim düşünce ve kültür birikimi oluşturulması
 • Mensuplarının yetenek ve deneyimlerinden daha etkin yararlanma
 • Boğaziçi Üniversitesi’ne yönelik ilgi ve etkinin artırılması
 • Mensuplarının kariyer gelişimine destek olma
 • Mensuplarının manevi, sosyal ve kültürel gelişimine destek olma
 • Kuşaklararası devamlılığın sağlanması

Hizmetler

 • Mezunlar arası ilişkiler
 • Haber bülteni sirküle edilmesi
 • Nitelikli eleman temininde işbirliği sağlanması
 • Sosyal ve ekonomik dayanışma sandıklarının ve ilgili altyapıların sağlanması
 • Uzun vadede vakfın sahibi olduğu bir merkez; dinlenme ve görüşme mekânı olarak kullanılabilecek, ailece gidilebilecek mekânların temin edilmesi imkânlarının hazırlanması

Öğrenciler ile İlişkiler

 • Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine ihtiyaç ve başarı bursu verilmesi
 • Master, doktora veya daha ileri çalışmalar yapacak olan değerli gençlerin desteklenmesi ve ilim hayatımıza kazandırılmasının sağlanması
 • Öğrencilerin kendi aralarındaki ilişkilerinin sağlanıp güçlenmesine imkân tanıyacak, yapacakları çalışmalar için bir mekân ve merkez olacak ortam oluşturulması
 • Öğrencilerin staj ve iş bulma imkânlarının artırılması
 • Yurtiçi ve yurtdışı eğitim imkânlarının artırılması

İş Dünyası ve Diğer Kuruluşlarla İlişkiler

 • Kendimizi, çevremizi geliştirme; topluma mesaj verme konusunda birikim ve ortam kazanmak amacıyla konferans, seminer, panel gibi profesyonel anlamda yöneticilik toplantılarının düzenlenmesi ve gerekli basın yayın çalışmalarının yapılması
 • İş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman temininde yardımcı olunması
 • Bilgi, görüş, deneyim ve imkân alışverişi için işbirliği imkânlarının artırılması

   

Burs Komitesi:

 • Bu topraktan aldığını yine bu toprağın insanına aktarma düşüncesinde olan vakfımız aracılığıyla 1997 tarihinden bugüne kadar yüzlerce başarılı ve ihtiyaç sahibi Boğaziçi Üniversitesi öğrencisine karşılıksız nakdi eğitim desteği sağlanmıştır. Bu anlayış çerçevesinde Burs Komitesi, bursiyer seçimini koordine etmek ve bursiyerlerin başarı durumlarını incelemek görevlerini yürütmektedir.

 

27 Eylül, 2021

100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvuru İlanı

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, yurtiçindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda  YÖK Doktora Bursu verilmektedir.

Bu kapsamda 2021/2022 Güz Yarıyılı için kontenjan verilen Üniversitemiz Enstitülerinin Anabilim Dallarının Doktora Programına belirlenen alanlarda 27 Ekim 2021 – 01 Ekim 2021  tarihleri arasında başvuru alınacaktır. Adaylar başvurularını belirtilen tarihlerde Burs Ofisi Koordinatörlüğü’ne  şahsen yapacaktır.

100/2000 YÖK Doktora Programı Başvuru Takvimi

27 Eylül 2021 – 01 Ekim 2021 (Pazartesi- Cuma Mesai Saatleri 09:00 – 17:00):  Başvuru dönemi

04 Ekim 2021 (Pazartesi): Belgelerin ilgili Anabilim Dallarına gönderilmesi

08 Ekim 2021  (Cuma): Kabul kararlarının Anabilim Dallarından Enstitülere gönderilmesi

13 Ekim 2021 (Çarşamba): Enstitü kabul kararlarının Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’ne gönderilmesi

14 Ekim 2021 (Perşembe) Kayıt

15 Ekim 2021 (Cuma)  Bursiyerlerin YÖK’e bildirilmesi

 

100 / 2000 YÖK Doktora Bursu İçin Kimler Başvurabilir?

T.C. Vatandaşı,

Doktora programı için yüksek lisans mezunu,

Bütünleşik doktora programı için lisans mezunu,

Anabilim Dalının belirlediği başvuru şartlarını sağlayan,

657 sayılı Kanun kapsamında bir kadroda veya Devlet/ Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışanlar dışında kalanlar,

Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olan herkes başvurabilir.

 2021/2022 I. Yarıyılı için Üniversitemize Burs verilecek olan Doktora Programlarının kontenjan ve başvuru koşulları tablosuna erişmek için tıklayınız.

Başvuru Formu için tıklayınız.

Başvuru Belgeleri için tıklayınız.

27 Eylül, 2021

             TÜRKPETROL VAKFI

2021 – 2022 DÖNEMİ LİSANS BURSU BAŞVURU ŞARTLA

BAŞVURULAR 27 EYLÜL – 8 EKİM 20  TARİHLERİ ARASINDA

bursbasvurusu@tpv.org.tr e-posta adresi üzerinden alınacaktır.

Başvuru formları Türkpetrol Vakfı’nın bit.ly/tpv_BursBasvuru_Belgeler

Linkinden indirilerek yazıcıdan çıktısı alınıp elle doldurulduktan sonra yine tarayıcı ile taranarak tek dosya olarak PDF dosya formatında yukarıdaki e-posta adresine gönderilecektir. (Cep telefonu ile resim çekip PDF yapılmayacak).

 

Mülakatlar, salgının seyrine göre gerekli tedbirler alınarak yüz-yüze veya uzaktan ZOOM

bağlantısı üzerinden yapılacaktır.

 

Başvuru Sartları :

 1. İstanbul’daki Devlet üniversitelerinin örgün öğrenim programlarında eğitim görüyor olmak ve ihtiyaç sahibi olmak. (İkinci Öğretim 3.50 üstü notu olan öğrencilerin başvuruları alınabilecektir. ÇAP başvuruları kabul edilmeyecektir.)
 2. 2.sınıf veya daha üst sınıflarda okumak. 3- Alt sınıftan dersi bulunmamak.

4- Not ortalaması 2.80/4.00 ya da 70/100 üzeri olmak. 5- Herhangi bir sebeple disiplin cezası almamak.

6- KYK Bursu ve başka yerden burs almamak (KYK Kredisi almak başvuruya

engel değildir).

 

Gerekli Belgeler :

1- Öğrenci Belgesi   (Mühür ve ıslak imzalı veya e-imzalı olacak) 2- Not Dökümü ( Transcript ) (Birden fazla sayfa varsa her sayfa

mühürlü ve ıslak imzalı veya e-imzalı olacak) 3- 1 adet resim (vesikalık resim boyutlarında olacak, fotokopi olmayacak)

 1. Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı fotokopisi
 2. Neden bursa ihtiyaç duyduğunu belirtir detaylı dilekçe. (Ad-soyad, tarih ve

imzalı olacak)                                                                                                                         

 

                                                                                                                                            Muallim Naci Cad. İncesu İş Merkezi No: 43/A Kat 4 Ortaköy – Beşiktaş – İSTANBUL

Tel : 0212 – 227 92 16

bursbasvurusu@tpv.org.tr https://twitter.com/TPVakfi

27 Eylül, 2021

Sevgili Öğrenciler,

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ)  lisans öğrencilerinin aldığı üniversite içi veya dışı kaynaklı ayni ve nakdi burslar, BÜ Burs Ofisi Koordinatörlüğü aracılığıyla verilir. BÜ tarafından verilen burslar Başarı, Nakdi Gereksinim, Yemek, Kitap, Yurt ve İnternet Destek burslarıdır.

2021- 2022 Eğitim Öğretim yılı kapsamında "Gereksinim Burs Başvuruları "10 Eylül  2021  –  04 Ekim 2021"  tarihleri arasında online alınacaktır.  Başarı Bursu’na hak kazanan öğrenciler Ön Kayıt yaptırdıktan sonra Başarı Bursu Online Bilgi Formu’nu doldurmalıdır.

Burs yönetmeliğimizce başvuramayacak öğrenciler;

 • Hazırlık beklemeli olanlar
 • Ara sınıf öğrencisi olup Gene Not Ortalaması 2,00 altında olanlar
 • Azami öğrenim süresini aşanlar
 • Disiplin cezası (Uyarı Hariç) alanlar

Burs süreci ve başvuru hakkında aşağıda yer alan burs ofisi broşürü ve başvuru rehberini inceleyiniz.

Burs Ofisi Broşürü

Başvuru Rehberi

Sağlık ve esenlikle kalınız,

 

Burs Ofisi Koordinatörlüğü

 

27 Eylül, 2021

TÜRKPETROL VAKFI

2021 – 2022 DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS BURSU BAŞVURU ŞARTLABAŞVURULAR

27 EYLÜL – 8 EKİM 2021  TARİHLERİ ARASINDA  bursbasvurusu@tpv.org.tr e-posta adresi üzerinden alınacaktır.

Başvuru formları Türkpetrol Vakfı’nın bit.ly/tpv_BursBasvuru_Belgeler

Linkinden indirilerek yazıcıdan çıktısı alınıp elle doldurulduktan sonra yine tarayıcı ile taranarak tek dosya olarak PDF dosya formatında yukarıdaki e-posta adresine gönderilecektir. (Cep telefonu ile resim çekip PDF yapılmayacak).

 

Mülakatlar, salgının seyrine göre gerekli tedbirler alınarak yüz-yüze veya uzaktan ZOOM

bağlantısı üzerinden yapılacaktır.

 

Başvuru Sartları :

1- İstanbul’daki Devlet üniversitelerinde öğrenim görmek. 2- Ders dönemini bitirip tez dönemine geçmiş olmak.

3- Not ortalaması 3.00/4.00 ya da 75/100 üzeri olmak. 4- Herhangi bir sebeple disiplin cezası almamak.

5- KYK Bursu veya başka yerden burs almamak. (KYK kredisi almak

başvuruya engel değildir)

 

Gerekli Belgeler :

 1. Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi
 2. Yüksek Lisans Dersleri Not Dökümü ( Transcript )
 3. Yüksek Lisans derslerini tamamlayıp teze geçtiğine dair enstitü yazısı
 4. 2 adet Referans Mektubu ( Bir tanesi tez hocasından; tez konusu, sağlayacağı akademik katkı ve hazırlık aşamalarını içerir detay olacak, diğeri ise kendisini tanıyan başka bir hocadan olacak.)
 5. Burs Başvuru Dilekçesi
 6. 1 adet resim (vesikalık resim boyutlarında olacak, fotokopi olmayacak) 7- Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı fotokopisi

 

 

 

Muallim Naci Cad. İncesu İş Merkezi No: 43/A Kat 4 Ortaköy – Beşiktaş – İSTANBUL

Tel : 0212 – 227 92 16

bursbasvurusu@tpv.org.tr https://twitter.com/TPVakfi

Sayfalar